Sport i aktywność fizyczna  bez barier

Sport i aktywność fizyczna
bez barier

Monografia składa się z sześciu rozdziałów stanowiących sprawozdanie z wyników badań empirycznych z zakresu psychologii sportu oraz artykułu przeglądowego zawierającego wszystkie znamiona metateorii. – M. Sydorow rozprawia się z mitem, jakoby jeździectwo było sportem elitarnym. Uzasadnia jego wartość rekreacyjną oraz terapeutyczną możliwą do uprawiania w znacznie szerszym zakresie, aniżeli się powszechnie sądzi. (…) – K. Ciechanowska i O. Dąbrowska podjęły problem funkcjonowania młodych sportowców w okresie pandemii związanej z COVID-19.(…) – M. Kolmetz zajmuje się unikatowym problemem dotyczącym związków między samooceną a poziomem lęku sportowców z niepełnosprawnościami.(…) – M. Szweda i D. Budnik-Przybylska podjęły badania nad efektywnością treningu mentalnego w tenisie stołowym. (…) – Ł. Bojkowski i D. Kłoda dokonali analizy cech osobowości sportowców w oparciu o kwestionariusz Wielkiej Piątki. (…) – K. Litwic-Kaminska wskazała na różnice w doświadczaniu stresu w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej.(…) – D. Kukuła, K. Kijowska zaprezentowały przegląd literatury dotyczącej uprawiania sportu w zależności od wieku zawodnika. (…) Każdy rozdział dotyczy kwestii ważnych dla jakości pracy ze sportowcami. Ponadto spełnia kryteria metodologiczne. W warunkach powszechnie panującej hipokinezy praca stanowi istotny wkład do zdrowia publicznego (ze...