Świat wartości młodzieży akademickiej

Świat wartości młodzieży akademickiej

Praca podejmuje bardzo istotną dla wychowania i pedagogiki problematykę wartości młodzieży. W sformułowaniu tytułu jest mowa nawet o „Świecie wartości”, co jest też w pełni zrozumiałe, zważywszy na złożoność problematyki i konieczną wieloaspektowość oraz złożoność  podejść.  Książka ta, poświęcona węzłowym problemom współczesnej aksjologii w pedagogice szkoły wyższej, dobrze wpisuje się we współczesne dyskusje na temat wartości, kształtu i koncepcji życia społecznego, wychowania a nawet duszpasterstwa akademickiego. Publikacja jest bardzo wartościowa i może być cenną pomocą dla wielu grup badaczy i praktyków...