Domini Naturales. Portrety polskich władców w Chronicon Polonorum mistrza Wincentego

Domini Naturales. Portrety polskich władców w Chronicon Polonorum mistrza Wincentego

Książka ukazuje postacie władców polskich w narracji iście kronikarskiej. Monografia wnosi wiele do badań nad dziełem mistrza Wincentego, jak również konfrontuje wydarzenia opisane przez dziejopisarza z faktami historycznymi. Autorka przedstawia charakterystykę władców, uwzględniając relacje kształtujące społeczność państw średniowiecznych. Publikacja stanowi bogate kompendium wiedzy dla tych, których fascynuje twórczość wielkiego...