Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji

Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji

Książka jest interesującym i odpowiednio zilustrowanym zbiorem prac poruszających zagadnienia związane z eliminacją wybranych zanieczyszczeń ze środowiska (ze szczególnym potraktowaniem środowiska gruntowo-wodnego). Podjęta w niej problematyka jest bardzo ważna, ciągle aktualna i godna upowszechnienia. Praca ma charakter interdyscyplinarny i zawiera ciekawe informacje dotyczące prawnych oraz teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z oczyszczaniem wybranych elementów środowiska naturalnego. Postęp w zakresie monitoringu środowiska zmusza do ciągłego zapoznawania się z nowymi możliwościami, dlatego monografia ta, mająca spore walory poznawcze i aplikacyjne może być przydatna wszystkim osobom profesjonalne zajmującym się procesem oczyszczania środowiska naturalnego....