Promotio Geographica Bydgostiensia, Tom VII, Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym Krajny i Pałuk

Promotio Geographica Bydgostiensia, Tom VII, Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym Krajny i Pałuk

Kolejny tom serii wydawniczej Promotio Geographica Bydgostiensia jest zbiorem artykułów na temat możliwości rozwoju turystyki w regionie. Publikacja ukazuje najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Krajny i Pałuk. Autorzy opisują wspomniane krainy z punktu widzenia historii, geografii, lingwistyki oraz możliwości wykorzystania ich potencjału w celach promocyjnych. Pozycja szczególnie przydatna dla pracowników działów rozwoju turystyki w samorządach lokalnych, a także dla naukowców i pasjonatów swojego...