Naṣr Abū Zayd. Refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła

Naṣr Abū Zayd. Refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła

Naṣr Abū Zayd, przedwcześnie zmarły wybitny intelektualista egipski i uczony, którego myśl uważam za niezwykle istotną dla refleksji nad współczesnym islamem, był człowiekiem o nieprzeciętnym charakterze i osobowości. Miałam zaszczyt poznać go w czasie jego krótkiej wizyty w Polsce w 2007 roku. Badacz o dobrym wykształceniu koranicznym, później profesor literatury, a jednocześnie wierzący muzułmanin, miał odwagę pisać o hermeneutyce świętej księgi islamu w sposób, który okazał się absolutnie nie do przyjęcia w przenikniętym myślą fundamentalistyczną Egipcie lat 90. poprzedniego stulecia. Abū Zayd należy do tych postaci, których znajomość w Polsce jest odwrotnie proporcjonalna do skali jego dokonań intelektualnych. Tę lukę ma szansę wypełnić niniejsza pozycja, która jest starannym wyborem najważniejszych tekstów myśliciela, a co ważniejsze, nie jest to zwykłe tłumaczenie, lecz edycja krytyczna, przygotowana z zachowaniem wszystkich wymogów, staranna pod względem metodologicznym, opatrzona przypisami, bogatym wstępem i wyjaśnieniami. Prof. dr hab. Katarzyna...
Świat arabski w perspektywie interdyscyplinarnej

Świat arabski w perspektywie interdyscyplinarnej

Monografia to zbiorowe przedsięwzięcie naukowe badaczy różnych generacji z pięciu polskich ośrodków akademickich (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki). Inicjatywie wydawniczej patronuje Zakład Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nowa, szybko rozwijająca się placówka na mapie badań arabistycznych i bliskowschodnich w Polsce. Niniejszy tom zawiera 11 artykułów o różnej objętości i zróżnicowanym dyskursie. Prezentują w nim swoje teksty arabiści oraz interdyscyplinarni badacze współczesnego Bliskiego Wschodu: literaturoznawcy, kulturoznawcy, językoznawcy, historycy, etnologowie i socjolodzy, przedstawiający rozległą problematykę z różnych perspektyw badawczych. Od Redakcji „Tom pokazuje bardzo dobrze, z jak licznych perspektyw można badać islam i jakie bogactwo tematów pozostaje do eksplorowania. Ponadto nieustannie powstają nowe pola badawcze, co jest wynikiem funkcjonowania islamu w nowoczesności, w zmieniających się warunkach politycznych, społecznych i prawnych. Za wielką zaletę tomu uznaję fakt, że jego autorzy podejmują nowatorskie w polskiej arabistyce tematy, które dotychczas nie były opisywane i nie rażą banalnością”. Z recenzji prof. dr hab. Katarzyny...