Studium  bezprądowego metalizowania materiałów polimerowych. Miedziowanie polilaktydu

Studium bezprądowego metalizowania materiałów polimerowych. Miedziowanie polilaktydu

„Znaczenie i zakres stosowania metalizowanych tworzyw wciąż rośnie, a wykorzystanie do tego poliestrów alifatycznych w postaci polilaktydu, który jest w pełni biodegradowalny i otrzymywany z odnawialnych surowców naturalnych, takich jak np. mączka kukurydziana, jest podejściem oryginalnym i może w dużym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemu recyklingu płytek drukowanych, których utylizacja jest bardzo kłopotliwa i nieobojętna dla środowiska” Z recenzji prof. dr. hab. inż. Janusza W. Sikory „Monografia dotyczy bardzo ważnego problemu zastosowania nowych technik do metalizowania powierzchni tworzyw polimerowych, które rozwijają się niezwykle dynamicznie. Przygotowana w takim układzie monografia stanowi całość i posiada duży ładunek poznawczy, szczególnie dla specjalistów zajmujących się podobną tematyką jak również studentów czy młodych pracowników nauki”. Z recenzji dr. hab. inż. Bogusława...
Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Książka pełni funkcję podręcznika akademickiego, który umożliwia poznanie niektórych fragmentów nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, a także sposobów badań i wytwarzania wybranych właściwości materiałów inżynierskich. Monografia jest adresowana do pracowników naukowych i studentów kierunków: inżynieria materiałowa, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa i...