Русский язык 1.2.

Русский язык 1.2.

Русский язык 1.2.  to 2. część skryptu do nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej i lingwistyki stosowanej. Ta część zawiera ćwiczenia kształtujące wszystkie sprawności językowe: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Głównym celem nauki jest osiągnięcie przez studentów kompetencji komunikacyjnej i językowej na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiającym dalsze studia filologiczne. Patrz też tom pierwszy: Русский язык 1.1.  – pierwsza część skryptu do nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej i lingwistyki stosowanej. Zawiera ćwiczenia kształtujące sprawność pisania cyrylicą  (prawidłowe nawyki kaligraficzne i ortograficzne) oraz sprawność czytania (nawyki prawidłowej artykulacji, intonacji i...
Русский язык 1.1.

Русский язык 1.1.

Русский язык 1.1.  to pierwsza część skryptu do nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej i lingwistyki stosowanej. Zawiera ćwiczenia kształtujące sprawność pisania cyrylicą  (prawidłowe nawyki kaligraficzne i ortograficzne) oraz sprawność czytania (nawyki prawidłowej artykulacji, intonacji i akcentuacji). Patrz też tom drugi: Русский язык 1.2.  to 2. część skryptu do nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej i lingwistyki stosowanej. Ta część zawiera ćwiczenia kształtujące wszystkie sprawności językowe: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Głównym celem nauki jest osiągnięcie przez studentów kompetencji komunikacyjnej i językowej na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiającym dalsze studia...