Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką, religią i kulturą popularną

Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką, religią i kulturą popularną

Książka budzi uznanie przede wszystkim z uwagi na udaną próbę analizy interdyscyplinarnej (co nie jest zadaniem łatwym), szeroką znajomość omawianej problematyki, umiejętność wyjaśniania przez autora złożonych zjawisk tożsamości powiązanych silnie z czynnikiem religijnym i politycznym, a także bardzo dobre przygotowanie metodologiczne i językowe autora, połączone z przeprowadzeniem przez niego badań terenowych w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej. Ilustrowana jest mapami regionu i własnoręcznie zrobionymi zdjęciami. z recenzji dra hab. Rafała Ożarowskiego, prof. WSAiB w Gdyni dr hab. Michał Moch – arabista, profesor UKW w Zakładzie Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; autor monografii: Naṣr Abū Zayd: A Critical Rereading of Islamic Thought (2017) oraz Swoi i obcy. Tożsamość Koptów i Maronitów w arabskich tekstach kulturowych (2013) oraz współautor edycji krytycznej tekstów Nasra Abu Zajda pt. Naṣr Abū Zayd: refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła (2017); miłośnik piłki nożnej, podróży, jazdy na rowerze i muzyki...
Naṣr Abū Zayd. Refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła

Naṣr Abū Zayd. Refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła

Naṣr Abū Zayd, przedwcześnie zmarły wybitny intelektualista egipski i uczony, którego myśl uważam za niezwykle istotną dla refleksji nad współczesnym islamem, był człowiekiem o nieprzeciętnym charakterze i osobowości. Miałam zaszczyt poznać go w czasie jego krótkiej wizyty w Polsce w 2007 roku. Badacz o dobrym wykształceniu koranicznym, później profesor literatury, a jednocześnie wierzący muzułmanin, miał odwagę pisać o hermeneutyce świętej księgi islamu w sposób, który okazał się absolutnie nie do przyjęcia w przenikniętym myślą fundamentalistyczną Egipcie lat 90. poprzedniego stulecia. Abū Zayd należy do tych postaci, których znajomość w Polsce jest odwrotnie proporcjonalna do skali jego dokonań intelektualnych. Tę lukę ma szansę wypełnić niniejsza pozycja, która jest starannym wyborem najważniejszych tekstów myśliciela, a co ważniejsze, nie jest to zwykłe tłumaczenie, lecz edycja krytyczna, przygotowana z zachowaniem wszystkich wymogów, staranna pod względem metodologicznym, opatrzona przypisami, bogatym wstępem i wyjaśnieniami. Prof. dr hab. Katarzyna...
Naṣr Abū Zayd. A Critical Rereading of Islamic Thought

Naṣr Abū Zayd. A Critical Rereading of Islamic Thought

This book is a very valuable work to all fields of Arabic and Islamic Studies. Although almost all Arabists have probably heard of Naṣr Abū Zayd, there has so far been no comprehensive monograph of his biography and thought. Hence, I consider the book by Dr Michał Moch to be a work that is pioneering in science not only in Poland, but also, one might say, globally. Such terms are often used, but usually to talk about niche issues. But ‘niche’ is certainly not how one would describe the output of a thinker of Naṣr Abū Zayd’s calibre, making my statement all the more significant. (from the review written by Marek M....
Świat arabski w perspektywie interdyscyplinarnej

Świat arabski w perspektywie interdyscyplinarnej

Monografia to zbiorowe przedsięwzięcie naukowe badaczy różnych generacji z pięciu polskich ośrodków akademickich (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki). Inicjatywie wydawniczej patronuje Zakład Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nowa, szybko rozwijająca się placówka na mapie badań arabistycznych i bliskowschodnich w Polsce. Niniejszy tom zawiera 11 artykułów o różnej objętości i zróżnicowanym dyskursie. Prezentują w nim swoje teksty arabiści oraz interdyscyplinarni badacze współczesnego Bliskiego Wschodu: literaturoznawcy, kulturoznawcy, językoznawcy, historycy, etnologowie i socjolodzy, przedstawiający rozległą problematykę z różnych perspektyw badawczych. Od Redakcji „Tom pokazuje bardzo dobrze, z jak licznych perspektyw można badać islam i jakie bogactwo tematów pozostaje do eksplorowania. Ponadto nieustannie powstają nowe pola badawcze, co jest wynikiem funkcjonowania islamu w nowoczesności, w zmieniających się warunkach politycznych, społecznych i prawnych. Za wielką zaletę tomu uznaję fakt, że jego autorzy podejmują nowatorskie w polskiej arabistyce tematy, które dotychczas nie były opisywane i nie rażą banalnością”. Z recenzji prof. dr hab. Katarzyny...