Współczesne matki a stereotyp Matki-Polki

Współczesne matki a stereotyp
Matki-Polki

Matka-Polka, zdaniem matek małych dzieci, to opiekuńcza, troskliwa, wytrwała, dbająca o porządek w domu, pracowita, zaradna, zorganizowana, „multifunkcjonalna” kobieta, która bardzo dba o swoje dzieci, spełnia się w roli matki i jest wierna swojemu mężowi. Przekonania na temat stereotypu Matki-Polki zestawione zostały z wartościowaniem przez uczestniczki badań dobra dziecka, dobra matki i równoczesnego dobra matki i dziecka w sytuacjach związanych z...
Rozumowanie sylogistyczne ludzi dorosłych

Rozumowanie sylogistyczne ludzi dorosłych

Prezentowana książka jest zwieńczeniem pięciu lat pracy nad poziomem rozwiązywania zadań logicznych, zróżnicowanych pod względem treści i złożoności przez osoby w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Autorka stara się udowodnić, że w zależności od zawartości treściowej zadań, wybranych uwarunkowań podmiotowych i stosowanych strategii, poziom funkcjonowania poznawczego jest różny u badanych osób w trzech okresach dorosłości. Wskazuje między innymi, że starsi dorośli lepiej radzili sobie z rozwiązywaniem zadań o treści życiowej niż formalnej, co może świadczyć o zachowaniu kompetencji poznawczej w zakresie rozwiązywania zadań związanych z konkretnym przykładem i utracie sprawności w rozwiązaniu zadań abstrakcyjnych na skutek braku treningu w ćwiczeniu takich zadań w późnej dorosłości. Praca Pauliny Michalskiej stanowi jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze psychologicznej podejmujących kwestię zmian w zdolnościach związanych z rozumowaniem sylogistycznym w poszczególnych okresach dorosłości: od wczesnej, przez średnią do późnej dorosłości. […] Analizowana problematyka ma nie tylko znaczenie teoretyczne w procesie przybliżania nas do odkrycia architektury poznania […], ale poprzez wskazanie możliwości i ograniczeń w zakresie zdolności poznawczych w różnych okresach dorosłości daje podstawy dla stwarzania sytuacji ułatwiających ich wykorzystanie, a także sprzyjających wspomaganiu ich rozwoju lub osiągnięciu stabilizacji na pożądanym poziomie. Z recenzji wydawniczej dr hab. Ewy...