Argument z ukrytości

Argument z ukrytości

John L. Schellenberg – kanadyjski filozof; wykładowca Mount Saint Vincent University oraz Faculty of Graduate Studies w Dalhousie University w kanadyjskim Halifax (Nova Scotia). Doktorat z filozofii zdobył w Oxfordzie pod kierunkiem Richarda Swinburne’a i Terence Penelhuma. Sławę w kręgach analitycznych filozofów religii przyniosła mu książka Divine Hiddenness and Human Reason, Ithaca: Cornell University Press, 1993. Prezentowana czytelnikowi polskiemu książka Argument z ukrytości jest popularną wersją poprzedniej pracy, opublikowaną w 2014 roku. Oprócz tego Schellenberg napisał trylogię z filozofii religii: Prolegomena to a Philosophy of Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2005; The Wisdom to Doubt. A Justification to Religious Skepticism, Ithaca and London: Cornell University Press, 2007; The Will to Imagine. A Justification to Skeptical Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2009. Inną chętnie czytaną książką, prezentującą przyszłe perspektywy religii ultymistycznej, jest The Evolutionary Religion, Oxford University Press, 2013. Rozwijany przez niego argument z ukrytości Boga na rzecz ateizmu doczekał się szerokiej debaty w środowisku filozoficznym, której owocem jest m.in. książka: Divine Hiddenness: New Essays, eds. Daniel Howard-Snyder and Paul Moser, Cambridge: Cambridge University Press, 2002 Pomimo wszystkich kontrowersji, które może wywołać lektura niniejszej książki, jest ona bez wątpienia przykładem rzetelnej roboty filozoficznej. Schellenberg pokazuje, na czym polega w praktyce praca analitycznego filozofa religii. Jego wywody są uporządkowane metodycznie i zdyscyplinowane intelektualnie. Można je zatem potraktować jako przykład ćwiczenia intelektualnego z filozofii religii. Przy takim podejściu możemy najwięcej skorzystać z tej książki. Nasze myślenie mogą inspirować bowiem poglądy nie do końca prawdziwe, o ile nie są przedstawione w sposób chaotyczny, mętny i nieprecyzyjny. Toteż nawet jeśli nie zgodzimy się z konkluzjami Schellenberga, to dzięki ścisłości wywodów...
Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego

Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego

Sama postać Kotarbińskiego, zarówno jego rola w polskiej myśli XX wieku, jak i jego oryginalne poglądy w dziedzinie ontologii, etyki i prakseologii, będą jeszcze zapewne długo wzbudzały zainteresowanie oraz wywoływały różne dyskusje i kontrowersje. Niniejszy tom, koncentrując się nad ważnymi aspektami spuścizny intelektualnej T. Kotarbińskiego, stanowi w tym względzie, istotny przyczynek do recepcji poglądów tego autora. Znajdują się tu teksty zawierające analizy wybranych poglądów Kotarbińskiego, jak również studia porównawcze i historyczne, ukazujące jego myśl w szerszym kontekście. Teksty te skupiają się na spuściźnie intelektualnej Kotarbińskiego oraz jej kontynuacjach w filozofii...
Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

W tomie zamieszczono zarówno teksty o charakterze ogólnym, które przedstawiają sytuację kobiet zajmujących się filozofią w początkach XX wieku, jak i zagadnienia bardziej szczegółowe. Wśród nich są artykuły poświęcone kobietom, które zajmowały się głównie filozofią i metodologią nauki oraz podejmowały kwestię relacji nauki do filozofii, w kontekście szerokiej dyskusji na temat unaukowienia filozofii, jaka toczyła się w Szkole Lwowsko- -Warszawskiej. Inne teksty prezentują dorobek naukowy oraz zaangażowanie w pracę dydaktyczną i organizacyjną w dziedzinie filozofii wybitnych uczennic Kazimierza Twardowskiego. Dorobek ten stanowi znakomity przykład wkładu, jaki przedstawicielki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wniosły do szeroko pojętej filozofii, psychologii i humanistyki polskiej, nawiązując dialog z innymi nurtami filozoficznymi panującymi w XX wieku. Część artykułów poświęcona jest różnym aspektom działalności naukowej m.in. Marii Ossowskiej, zajmującej się głównie etyką, filozofią moralną i socjologią moralności, a także Izydorze Dąmbskiej, której dorobek filozoficzny i naukowy był twórczą kontynuacją osiągnięć Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a jej działalność dydaktyczna i organizacyjna, zwłaszcza po II wojnie światowej, znacząco przyczyniła się do rozwoju polskiej myśli filozoficznej. Autorzy mają nadzieję, że książka zainteresuje nie tylko filozofów i studentów tej dyscypliny naukowej, ale także wzbogaci wiedzę o filozofii wszystkich Czytelników. Od...
Problem zła

Problem zła

Wykłady im. Gifforda wygłoszone na Uniwersytecie St. Andrews w 2003 roku. Wstęp i tłumaczenie Ryszard Mordarski Peter van Inwagen jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich filozofów analitycznych. Od lat zajmuje prestiżową katedrę John Cardinal O’Hara na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień z dziedziny metafizyki, epistemologii, filozofii religii, teologii filozoficznej i apologetyki chrześcijańskiej. Profesor wielokrotnie gościł w Polsce ze swoimi wykładami. Książka jest przetłumaczonym i opatrzonym wstępem przez Ryszarda Mordarskiego zbiorem 8 odczytów Inwagena poświęconych teologii naturalnej, koncentrujących się wokół tytułowego problemu...