Śledztwa w sprawach o przestępstwa gospodarcze

Śledztwa w sprawach
o przestępstwa gospodarcze

Przedmiotem niniejszej publikacji jest śledztwo w sprawach o przestępstwa gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonego w jego ramach postępowania dowodowego. Praca nie ma charakteru jedynie dogmatycznego i stanowi próbę przedstawienia wskazanych zagadnień na podstawie dominującej praktyki. (…) Przestępczość gospodarcza jako przedmiot badań naukowych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem doktryny prawnej. Pierwsze poświęcone jej rozważania prowadzone były jeszcze na gruncie przedwojennego ustawodawstwa, jednakże rosnące zagrożenie z jej strony sprawia, że tematyka ta jest coraz częściej podejmowana. Wiele miejsca w literaturze zajmują również złożone aspekty postępowań przygotowawczych. Mimo to w piśmiennictwie brakuje opracowania przedstawiającego problematykę prowadzenia śledztwa w sprawach o przestępstwa gospodarcze, stąd temat publikacji znajduje uzasadnienie. (ze...