Dzieje bydgoskich Jachcic

Dzieje bydgoskich Jachcic

Interesujący jest pomysł prezentacji dziejów jednej dzielnicy miasta, ściśle z nim związanej, ale też zachowującej do dziś swoją specyfikę i odrębność, które stanowią zresztą jedno ze źródeł lokalnego patriotyzmu mieszkańców. Dostrzegamy go zarówno w wyodrębnionych częściach książki pod redakcją Ewy Niedbalskiej i Zdzisława Biegańskiego: „Szkice z dziejów Jachcic”: „Niezapomniane Jachcice”, czyli w zbiorze wspomnień; jak też w uroczym wyborze fotografii pochodzących najczęściej z prywatnych kolekcji mieszkańców pt. „Z jachcickiego albumu” (…). Autorzy projektu podjęli się nie tylko trudnego zadania rekonstrukcji archeologicznych i historycznych dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice, ale również konfrontacji analiz naukowych ze spisanymi relacjami świadków i uczestników wydarzeń. Czytelnik otrzymał zatem ważne i ciekawe kompendium wiedzy o historii dzielnicy, a jednocześnie opisy działań konkretnych ludzi, często sąsiadów lub znajomych, którzy w tworzeniu tej historii uczestniczyli. Jestem przekonany, że książka znajdzie czytelników przede wszystkim wśród szerokich rzesz miłośników historii Bydgoszczy, wielbicieli „zielonych Jachcic”, popularyzatorów historii regionalnej oraz nauczycieli. Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Porazińskiego Przekazywana do rąk czytelników monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie popularnonaukowe dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice. Z inicjatywą jej powstania wystąpiła miejscowa Rada Osiedla. Uzyskała wsparcie historyków, a także miłośników lokalnych dziejów. W rezultacie powstał zespół redakcyjny, nad którym przewodnictwo objęli Zdzisław Biegański – historyk i regionalista oraz Ewa Niedbalska – miłośniczka tutejszej historii i radna osiedla. Do współpracy zostali zaproszeni autorzy reprezentujący przede wszystkim Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w...