Między tradycją a modernizacją. Przeobrażenia badań politologicznych w świetle neofunkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra

Między tradycją a modernizacją. Przeobrażenia badań politologicznych w świetle neofunkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra

Książka poświęcona jest diagnozie teoretyczno-metodologicznej współczesnej politologii. Autor podjął się interesującej próby ożywienia wpływowego w naukach społecznych podejścia badawczego – określanego tradycyjnie funkcjonalizmem – podjętego w latach 80. przez wybitnego amerykańskiego badacza J.C. Alexandra. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów, wykładowców i badaczy działających w obszarze szeroko rozumianej nauki o polityce Z powodzeniem może być wykorzystana w innych naukach społecznych, np. w socjologii polityki, psychologii polityki czy...