Przegląd Pedagogiczny nr 1/2012, Dziecko w Polsce w XX wieku

Przegląd Pedagogiczny nr 1/2012,
Dziecko w Polsce w XX wieku

Ten numer Przeglądu… poświęcony jest dziecku i jego wizerunkom. Artykuły ukazują dziecko w Polsce w XX wieku, które postrzegane jest przez pryzmat rozmaitych kontekstów pedagogicznych, politycznych, historycznych, psychologicznych i filozoficznych. Teksty są świadectwem różnorodności sposobów mówienia o dziecku i rozumienia jego obecności w środowiskach życia...
Zobaczyć dziecko. Literackie portrety dziecka w Polsce w XX wieku

Zobaczyć dziecko. Literackie portrety dziecka w Polsce w XX wieku

Niniejsza publikacja jest zbiorem rozważań na temat wizerunku dziecka w tekstach kultury. Poszczególne rozprawy poświęcono obecności dziecka w literaturze i filmie w różnych okresach XX wieku. Autorzy zanalizowali obraz dziecka m.in. w twórczości Władysława Orkana, Jacka Dukaja, Waldemara Szarka, a także w nowelach prasowych, filmach o II wojnie światowej czy polskich komediach...