Polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza i XVI wieku

Polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza i XVI wieku

– geneza, interpretacja, wykonawstwo w kontekście Lectio divina. Autor w publikacji „przywraca do życia” polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza. Praca prezentuje bogaty materiał merytoryczny, poza tym emanuje uduchowieniem, wzniosłością i pietyzmem. Przeznaczona dla miłośników muzyki dawnej, dyrygentów oraz studentów. Książka jest opisem treści muzycznych i słownych oraz momentów i aspektów, mających istotny wpływ na interpretację i wykonawstwo wybranych pieśni pasyjnych, których układ został oparty na podstawowej w średniowieczu praktyce duchowej życia chrześcijańskiego – Lectio divina. Pomimo podjęcia wielokierunkowego wysiłku (analizy zarówno mediewistycznej, jak i fachowej literatury dotyczącej wykonawstwa muzyki dawnej oraz dokonanych już nagrań średniowiecznych pieśni pasyjnych), stało się zrozumiałe, iż „nie ma gotowych prawideł”, które wskazałyby jedyną i słuszną drogę do osiągnięcia najdoskonalszej interpretacji i najwspanialszego wykonania. Ich realizacja jest i zawsze będzie zależna od splotu wielu różnorodnych okoliczności, które czynią z interpretacji i wykonawstwa polskich pieśni pasyjnych epoki średniowiecza i XVI wieku indywidualny i każdorazowo rzeczywiście nowy...