Moje miejsca. Moja tożsamość

Moje miejsca. Moja tożsamość

Książka powstała w wyniku 10-letniej działalności Koła Młodych Pedagogów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ma interesujące walory dydaktyczne. Może być upowszechniana jako oryginalny przykład studenckiego samokształcenia i wykorzystywana w środowisku akademickim, zarówno do dalszych studiów i badań w zakresie tematyki podjętej w książce, jak w obszarze analiz koncentrujących się na studentach. Tematy artykułów koncentrują się wokół tożsamości akademickiej, patriotyzmu, tradycji, nowoczesności… Autorami tekstów są studenci. (…) książka powstała w wyniku 10-letniej działalności Koła Młodych Pedagogów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na działalność tę składała się głównie organizacja konferencji, seminariów i – niejako przede wszystkim – cieszących się dużym powodzeniem konkursów literackich i fotograficznych, skupiających liczne grono studentów UKW oraz innych uczelni, do których były adresowane. Książka nie jest jednak zwykłą kolekcją prac, a raczej unikatowym zapisem […]. Wydaje się, że osią je koncentrującą były kwestie dotyczące aktualnej kondycji młodych Polaków, ale w warstwie ogólnej były to wyraźnie pytania o sprawczy podmiot we współczesnym świecie; o młodego człowieka w prefiguratywnej kulturze nieustannej antycypacji, choć rzeczywistość nieustannych odwołań do przeszłości każe rekonstruować ją ciągle, najczęściej w pośpiechu, w gonitwie za sensownym, możliwie godnym dzisiaj. […] Problemy te kreślą szeroki horyzont zagadnień edukacyjnych, które w książce wpisują się w ramy zamysłu Redaktorki tomu, eksponującego złożoność związku pomiędzy miejscem i tożsamością. W tej perspektywie osadzona treść książki zasila pedagogikę miejsca, która koncentrując się na rozmaitych odmianach relacji podmiot-miejsce, […] jest koncepcją teoretyczną, odmianą badań empirycznych, a także strategią działalności społecznej i politycznej. Książka daje w tym zakresie wielowymiarowy, mieniący się barwami zróżnicowanych spojrzeń Autorów obraz, który – choć malowany z wnętrza uczelni, w większości przez studentów – wykracza daleko poza jej mury. […]...