Psychologia rehabilitacyjna w praktyce

Psychologia rehabilitacyjna w praktyce

Monografia wpisuje się w niezmiernie aktualną i ważną ze społecznego punktu widzenia problematykę odnoszącą się do osób z wszelkiego rodzaju uszkodzeniami (w tym fizycznymi i psychicznymi) oraz psychologii rehabilitacyjnej. Jak pisze sam Autor, przesłaniem monografii jest „pomoc tym wszystkim, którzy pragną wesprzeć osoby z uszkodzeniami fizycznymi lub psychicznymi do głębszego zaangażowanego uczestnictwa w życiu różnych wspólnot i poprzez to uczestnictwo realizować podmiotowy sens własnego życia”. Tym, co odróżnia […] monografię od innych podobnych tematycznie prac, jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na problemy osób z niepełnosprawnością w relacjach z otoczeniem, a nie na osiowe uszkodzenie. Jest to bardzo wybrzmiewający z monografii akcent, iż osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do rzeczywistego społecznego uczestnictwa ze względu na przyrodzoną godność lub inaczej prawa człowieka. Jest to istotna zmiana w podejściu do osób z niepełnosprawnością. Monografia z całą pewnością znajdzie szeroki krąg odbiorców, zarówno spośród profesjonalistów praktyków (psychologów, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów specjalnych itp.), jak i studentów tych kierunków, badaczy, a także będzie ciekawa i niezmiernie przydatna dla wszystkich osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Z recenzji prof. dr hab. Marioli Bidzan Prof. dr hab. Roman Ossowski: profesor tytularny UKW w Bydgoszczy oraz Honorowy Profesor UMK w Toruniu. Jest specjalistą z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej. Twórca kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1996) i dyrektor Instytutu Psychologii (w latach 1996–2009), kierował również Katedrą Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii UKW. Wcześniej w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Pedagogiki (1987–1993). Ponadto w latach 1997–2017 był związany z Akademią Medyczną w Bydgoszczy, późniejszym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, gdzie pełnił funkcję...