Nowo wydany kancjonał pruski z królewieckiej oficyny Jana Henryka Hartunga. Studium językowe

Nowo wydany kancjonał pruski z królewieckiej oficyny Jana Henryka Hartunga. Studium językowe

Książka ta wypełnia ważną lukę w badaniach nad stanem językowym polszczyzny XVII – XIX wieku. Jest cenną monografią tekstu, który odegrał doniosłą rolę w kulturze duchowej Mazur. Poszerza wiedzę z zakresu polszczyzny regionalnej w ujęciu diachronicznym oraz pozwala na usytuowanie przedstawianych zjawisk językowych w szerszym kontekście kulturowym. Publikacja może zainteresować dydaktyków zajmujących się historią języka, a także badaczy i popularyzatorów regionalnego dziedzictwa...