Hipisi. Wędrowcy marzeń i poszukiwacze wolności na ścieżkach współczesnej kultury

Hipisi. Wędrowcy marzeń i poszukiwacze wolności na ścieżkach współczesnej kultury

Książka jest owocem konferencji naukowej, podczas której dyskutowano na temat etosu hipisowskiego oraz nowych definicji wolności we współczesnej kulturze. (…) stanowi zbiór szkiców i rozpraw na temat znaczenia ruchu hipisów w kulturze amerykańskiej i europejskiej dwudziestego wieku. (…) teksty oświetlają problemy z różnych perspektyw – społecznych, religijnych, obyczajowych, rekonstruując postawy młodzieży wobec cywilizacji narzucającej schematy działania i formy myślenia. (…) Autorzy poruszają zagadnienia tradycji ruchów liberalnych, kwestii wolności w kulturze średniowiecza, stroju i wyglądu hipisów, obrazów środowiska hipisowskiego oraz form kultury nawiązujących do przemian obyczajowości w dwudziestym wieku. Książka może być adresowana do środowiska akademickiego, młodzieży oraz badaczy kultury dwudziestego wieku. Ta monografia wieloautorska jest panoramicznym spojrzeniem na kontrkulturę hipisów (…). Stanowi zapis doświadczeń kulturowych i pokazuje, jak bardzo ruch ten inspirował kolejne pokolenia młodzieży w zakresie  odczuwania wolności i poszukiwania tożsamości. z recenzji dr hab. Danuty Kowalewskiej, prof....