Koncepcja europejskiego modelu rolnictwa. Potencjalne skutki liberalizacji prawa w zakresie GMO

Koncepcja europejskiego modelu rolnictwa. Potencjalne skutki liberalizacji prawa w zakresie GMO

Niewątpliwą zaletą pracy wyróżniającą ją pozytywnie na tle innych monografii publikowanych w Polsce jest jej analityczny charakter. Autorka skupiła się na zbadaniu i wyjaśnieniu uwarunkowań i determinant procesu politycznego, w postaci liberalizacji prawa w zakresie GMO, na kształtowanie wizji rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. (…) Monografia dotyczy ważnych i aktualnych zagadnień oraz ma wysoką wartość merytoryczną, poznawczą i utylitarną. z recenzji dr hab. Małgorzaty...