Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik – Geschichte – Medien – Literatur

Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik – Geschichte – Medien – Literatur

Polskie spojrzenie na mur berliński: polityka-historia-media-literatura Książka stanowi próbę przedstawienia dziejów kulturalnych podzielonej metropolii nad Szprewą oraz znaczenia polskiego czynnika w Berlinie w czasie zimnej wojny. Zawiera teksty autorów krajowych i zagranicznych odnoszące się do polskiej recepcji podziału Berlina i skutków budowy muru berlińskiego. Publikacja adresowana m. in. do kulturoznawców, medioznawców, historyków literatury...