Badania nad wpływem pochodnych kwasu borowego

Badania nad wpływem pochodnych kwasu borowego

Monografia zawiera opis najważniejszych surowców, stosowanych w produkcji pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Oddzielnym ważnym zagadnieniem jest recykling surowcowy otrzymanych sztywnych pianek i zastosowanie glikolizatów w połączeniu z tradycyjnymi poliolami przemysłowymi do otrzymywania nowych pianek recyklingowych. Publikacja wnosi istotny wkład w rozwój wiedzy na temat otrzymywania i własności sztywnych pianek PUR-PIR, daje przegląd metod oznaczeń własności użytkowych i fizykochemicznych sztywnych pianek oraz porusza i rozwiązuje problemy recyklingu surowcowego wybranych grup...