Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące

Tematyka odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym nie doczekała się całościowego opracowania. Może to wynikać z faktu rozproszenia norm prawnych i braku kompleksowego podejścia ustawodawcy do kompensacji szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Jest to zagadnienie wielowątkowe, składające się również z wielu problemów prawnych. Poruszona problematyka budzi niezrozumienie i wiele emocji wśród poszkodowanych, dla których szkody te nierzadko są bardzo dotkliwe, natomiast dla prawników nie zawsze jest ona w pełni czytelna. Prawdopodobną przyczynę tego stanu rzeczy mogą stanowić widoczna niekonsekwencja aksjologiczna ustawodawcy, częste zmiany prawa i towarzyszących im idei, a także selektywne podejście ustawodawcy do kwestii kompensacji szkód przez zwierzęta wybranych gatunków. Niniejsza praca ma na celu opracowanie tego zagadnienia i ujęcia go w sposób zaproponowany przez autorkę, a także zwrócenia uwagi na możliwość ponoszenia odpowiedzialności przez szerokie grono podmiotów (ze Wstępu)...