Henryk Mikołaj Górecki. Twórczosć i inspiracje

Henryk Mikołaj Górecki. Twórczosć i inspiracje

Książka zawiera teksty omawiające twórczość i inspiracje wybitnego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. Autorzy podjęli się analizy muzykologicznej Jego twórczości zwłaszcza w muzyce religijnej oraz poznania tajników warsztatu kompozytorskiego Profesora, co było m. in. celem powstania niniejszej...
Sacrum i profanum w muzyce wokalnej i instrumentalnej

Sacrum i profanum w muzyce wokalnej i instrumentalnej

Książka stanowi zbiór artykułów, które skupione zostały w trzy kręgi tematyczne: twórczość muzyczna Romualda Twardowskiego, dorobek kompozytorski Józefa Świdra oraz kategoria sacrum w muzyce wokalnej i instrumentalnej. Autorzy analizują rozmaite obszary wiedzy muzycznej. Zawarte w książce artykuły stanowią cenny i interesujący materiał zarówno dla specjalistów, jak i dla zwyczajnych miłośników tej dziedziny...