Wykorzystanie komputera w realizacji nagrań muzycznych

Wykorzystanie komputera w realizacji nagrań muzycznych

Ostatnie lata uwidaczniają proces wielkiej i wszechogarniającej ewolucji technologicznej zastosowań komputera i informatyki w wielu dziedzinach ludzkiego życia, co bezpośrednio wiąże się z nowymi problemami wywołanymi zastosowaniem komputera w muzyce i dziedzinach pokrewnych. Zjawiska te dotyczą także realizacji nagrań i technicznych aspektów wykorzystania komputera przez producenta muzycznego jako narzędzia głównego w nowoczesnej produkcji muzycznej. Dzisiejszy producent muzyczny coraz częściej jest jednocześnie kompozytorem, aranżerem i realizatorem nagrań muzycznych, zatem jego wiedza jest szersza niż ramy klasycznego przygotowania muzycznego, wkraczając na grunt informatyki, techniki, produkcji nagraniowej, kompozycji czy aranżacji. Dogłębna znajomość wymienionych dziedzin jest dziś nieodzowna dla producenta muzycznego i realizatora nagrań. Dodatkowa wiedza z zakresu wykorzystania komputera w tworzeniu muzyki niewątpliwie wpływa na ich wszechstronność i wzbogaca warsztat pracy, co nie pozostaje bez wpływu na wysoką jakość...