Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)

Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)

Praca przybliża zjawiska powstawania, rozwoju i kasacji zakonów i klasztorów kobiecych w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Książka stanowi bogate źródło informacji i poszerza stan wiedzy w tym zakresie. Artykuły zostały zebrane w sześć grup tematycznych: 1) zagadnienia prawne życia monastycznego kobiet, 2)klasztory żeńskie w Czechach i na Węgrzech, 3) klasztory żeńskie na ziemiach polskich, 4) struktura społeczna, 5) przejawy życia codziennego, 6) kultura piśmiennicza. Dodatkowym walorem tomu jest płyta załącznikowa zawierająca mapy i prezentacje...