Praca socjalna w środowisku  i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Przedmiotem rozważań autorów poszczególnych artykułów jest praca socjalna realizowana w środowisku lokalnym. To temat niezwykle ważny i zyskujący obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Jak zauważają badacze metoda środowiskowa obecnie przeżywa swój renesans, ponieważ pobudzanie do działań lokalnych, samopomocowych jest zgodne z tendencjami decentralizacji polityki społecznej oraz z koncepcjami aktywizującego państwa opiekuńczego. Wkracza ona do polskiej pracy socjalnej dopiero teraz, również za sprawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wdrażania zasady partycypacji w kreowaniu lokalnych polityk rozwoju. Przyświecają jej trzy główne zasady podkreślające, że praca środowiskowa to: „praca ze społecznością”, „praca dla społeczności” i „praca w społeczności”. W pedagogice społecznej problematyce środowiska i sił społecznych poświęca się wiele miejsca ze względu na kluczową funkcję tych pojęć i w ten nurt właśnie wpisuje się ta...
Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów

Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów

Publikacja ta jest pokłosiem seminarium naukowego poświęconego sylwetce Profesora Edmunda Trempały jako nauczyciela, organizatora i Mistrza. Seminarium, w czwartą rocznicę śmierci Mistrza zorganizował zespół Katedry Pedagogiki Społecznej, kierowanej przez profesor Krystynę Marzec-Holkę. Spotkaniu przyświecała idea, iż o pracy Profesora i jego osiągnięciach należy pamiętać, by nadal były one przedmiotem dyskusji i inspiracji naukowych. Historię Uczelni tworzą ludzie. Zazębiają się w niej ludzkie losy, tworząc jakość, która potrafi przetrwać, przekształcać się, rozwijać w nowych, nieprzewidywanych kierunkach. Potrzebny jest jedynie Ktoś, kto potrafi zmobilizować do działania, kto wskazuje nowe perspektywy, kto wykracza poza teraźniejszość i przekonuje o tym, by nie bać się nowych wyzwań, bo są one możliwe i konieczne. Ktoś, kto scala i mobilizuje społeczność akademicką. W środowisku bydgoskim taką Osobą był Profesor Edmund Trempała, organizator Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, która stała się Akademią Bydgoską, by wreszcie osiągnąć status Uniwersytetu. Na każdym etapie rozwoju Uczelni aż do powstania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Profesor Edmund Trempała był obecny i miał w nim swój udział. Edmund Trempała był znaczącym w środowisku naukowym pedagogiem społecznym. Jego zainteresowania badawcze związane z oświatą, edukacją równoległą, szkołą środowiskową czy rolą wychowawcy w procesie wychowania stały się inspiracją dla poszukiwań badawczych młodych pedagogów. Książka jest wyrazem szacunku dla Osoby Profesora i jego dokonań, okazją do wspomnień o spotkaniach, które utkwiły nam w pamięci. Autorami zamieszczonych w publikacji tekstów są wieloletni przyjaciele Profesora, pedagodzy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, z którymi Profesor przez wiele lat współpracował, tworząc empiryczne i teoretyczne podstawy polskiej pedagogiki społecznej. Niniejszy zbiór zawiera teksty autorstwa uczniów Profesora, którzy pod Jego opieką zdobywali kolejne stopnie i tytuły naukowe, a także wspomnienia współpracowników, z którymi...