Kolęda Wesoła na chór mieszany i żeński

Kolęda Wesoła na chór mieszany i żeński

Kolęda wesoła to utwór skomponowany przez Grzegorza Rubina do słów Sławomira Kaczmarka. Kompozycja ma szczególne znaczenie dla Bydgoszczy, gdyż obaj twórcy od lat są związani z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, jako zasłużeni profesorowie. Kolęda wesoła przeznaczona jest na różne składy wykonawcze: solo z fortepianem, chór żeński a cappella, chór żeński z fortepianem, chór mieszany a cappella oraz chór mieszany z fortepianem. Utwór prezentuje wiele walorów artystycznych, wykonawczych i dydaktycznych. Dzięki uniwersalnej obsadzie będzie się cieszyć powodzeniem wśród szerokiego grona odbiorców i wykonawców muzyki chóralnej, uzupełni też zasoby polskiej muzyki chóralnej. Od...
Henryk Mikołaj Górecki. Twórczosć i inspiracje

Henryk Mikołaj Górecki. Twórczosć i inspiracje

Książka zawiera teksty omawiające twórczość i inspiracje wybitnego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. Autorzy podjęli się analizy muzykologicznej Jego twórczości zwłaszcza w muzyce religijnej oraz poznania tajników warsztatu kompozytorskiego Profesora, co było m. in. celem powstania niniejszej...
Sacrum i profanum w muzyce wokalnej i instrumentalnej

Sacrum i profanum w muzyce wokalnej i instrumentalnej

Książka stanowi zbiór artykułów, które skupione zostały w trzy kręgi tematyczne: twórczość muzyczna Romualda Twardowskiego, dorobek kompozytorski Józefa Świdra oraz kategoria sacrum w muzyce wokalnej i instrumentalnej. Autorzy analizują rozmaite obszary wiedzy muzycznej. Zawarte w książce artykuły stanowią cenny i interesujący materiał zarówno dla specjalistów, jak i dla zwyczajnych miłośników tej dziedziny...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 2/2012

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 2/2012

W drugim tomie czasopisma „Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja” dominują teksty dotyczące przede wszystkim teorii muzyki oraz edukacji artystycznej. Numer otwierają artykuły poświęcone twórczości Kazimierza Serockiego. W dalszej części czytelnik znajdzie teksty przybliżające sylwetki znakomitych kompozytorów, a także rozprawy oscylujące wokół problematyki edukacji...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr1/2011

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr1/2011

To pierwszy numer czasopisma Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poruszana w nim będzie tematyka muzyki dawnej i współczesnej, historii muzyki, a także szeroko rozumianej edukacji muzycznej. W skład pisma wchodzą artykuły, sprawozdania, komunikaty, recenzje oraz...