Formy prawne wykonywania zawodu lekarza w prawie polskim

Formy prawne wykonywania zawodu lekarza w prawie polskim

Tematem prezentowanej pracy są uregulowania dotyczące form prawnych wykonywania zawodu lekarza w prawie polskim. Monografia tylko w pewnym stopniu obejmuje analizę komparatystyczną. Omawiając poszczególne zagadnienia, starano się uwzględniać wszystkie najważniejsze stanowiska. W toku prowadzonych analiz szeroko skorzystano z ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmiennictwa, a także stanowisk organów samorządu zawodowego lekarzy czy Ministra Zdrowia. Obok podstawowych kwestii przeanalizowano szereg zagadnień drobniejszych, wiążących się z tematyką form prawnych aktywności zawodowej lekarzy. (ze Wstępu)   Katarzyna Rybarczyk – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, autorka  publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy i cywilnego, związana jest zawodowo z podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia....