Studium laserowego i plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych

Studium laserowego i plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych

W niniejszej monografii podjęta została próba analizy i opisu zjawisk fizycznych związanych z modyfikowaniem materiałów polimerowych za pomocą promieniowania laserowego i plazmy niskotemperaturowej. Do ich realizacji stosuje się coraz bardziej złożone urządzenia, wymagające często dużych nakładów finansowych. Jest to uzasadnione koniecznością rozwijania nowych, bardziej proekologicznych technologii wytwarzania produktów tworzywowych. Aktualnie najbardziej dynamicznie rozwijanymi technikami kształtowania struktury WW materiałów polimerowych są modyfikowanie laserowe i plazmowe. Z tego względu technikom tym została poświęcona ta monografia. Książka otrzymała Wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej w konkursie na „Najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym” podczas X Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA...
Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Książka pełni funkcję podręcznika akademickiego, który umożliwia poznanie niektórych fragmentów nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, a także sposobów badań i wytwarzania wybranych właściwości materiałów inżynierskich. Monografia jest adresowana do pracowników naukowych i studentów kierunków: inżynieria materiałowa, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa i...