Études sur l’administration romaine

Études sur l’administration romaine

Tom niniejszy zawiera osiem studiów poświęconych historii administracji rzymskiej na początku cesarstwa. Trzy pierwsze z nich dotyczą dziejów prefektury miasta Rzymu, w tym listy prefektów w czasie rządów cesarzy z dynastii flawijskiej (rozdz. I), jurysdykcji karnej sprawowanej przez tego urzędnika na przykładzie wzmianek w pismach św. Justyna (rozdz. II) i kontroli administracyjnej rozciąganej nad obcokrajowcami przebywającymi na terenie Rzymu (rozdz. III). Rozdział IV został poświęcony urzędom kuratorów, którzy sprawowali nadzór nad dzielnicami Rzymu, a zwłaszcza nad społecznym pochodzeniem osób sprawujących ten urząd. Rozdział V prezentuje działalność prefekta wigilów w ramach ochrony porządku publicznego w Wiecznym Mieście, zwłaszcza podczas nocy. W dwóch następnych rozdziałach zaprezentowano kwestie związane z organizacją igrzysk w Rzymie w I wieku po Chr. Ostatni rozdział został poświęcony kwestii interpretacji źródeł dotyczących prefektury pretorium w początkowym okresie...