Morphological and motor characteristics of male and female Polish deaf national team football players

Morphological and motor characteristics of male and female Polish deaf national team football players

Monografia stanowi próbę wypełnienia luki w wiedzy na temat niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych. W monografii autor przedstawił zarys rozwoju sportu osób niesłyszących, w tym piłki nożnej  niesłyszących. Autor zajął się ilościowym określeniem poziomu wybranych morfologicznych, siłowych i szybkościowych efektów motorycznych, za pomocą których można scharakteryzować grupę niesłyszących reprezentantek i reprezentantów Polski w piłce nożnej zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niesłyszących. W celu określenia wpływu treningu sportowego na poziom wybranych zdolności motorycznych uzyskanych przez niesłyszące reprezentantki i reprezentantów Polski, wyniki dla obu grup porównano z wynikami grup referencyjnych: słyszącymi piłkarkami i piłkarzami nożnymi z klubów piłkarskich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego n 2 w Bydgoszczy. W monografii uzyskano odpowiedź na pytanie: jak przedstawiają się charakterystyki morfologiczne, siłowe i szybkościowe niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych kadr narodowych PZSN na tle osób słyszących grających w piłkę nożną i osób niesłyszących nietrenujących?   So far, there have been no attempts in Poland to determine the body build and body composition of physically active deaf people who regularly train in sports clubs. The level of their basic motor skills, i.e. strength and speed, has not been determined, either. The reasons for undertaking research in this area were the existing state of knowledge regarding deaf athletes, as well as the significance of this issue in the sports selection process at the level of the Polish national team and in the assessment of the players’ motor preparedness for sports competition. (…) Generally, the existing minor differences between hearing and deaf girls and between hearing and deaf boys are often due to social and environmental factors and movement habits. Deaf boys presented only...