Kronika100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce

Kronika100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce

Kronika… stanowi hołd dla tych wszystkich osób, dzięki którym sport niesłyszących w Polsce może świętować w 2022 roku 100-lecie swojego istnienia. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia sportowe i działania organizacyjne związane ze sportem niesłyszących w Polsce w latach 1922–1992. Książka jest owocem współpracy autora z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących, klubami sportowymi dla niesłyszących, Polskim Związkiem Głuchych oraz z bohaterami omawianych w Kronice… wydarzeń. Blisko trzyletnia kwerenda naukowa zaowocowała chronologicznym uprządkowaniem bardzo dużej ilości informacji dotyczących wydarzeń sportowych, w których brali udział polscy działacze i sportowcy niesłyszący. Informacje te zostały poprzedzone, w rozdziale drugim, opisem realiów społecznych i edukacyjnych w Polsce – działalnością towarzystw, szkół i zakładów dla głuchoniemych. Geneza i rozwój sportu niesłyszących nie byłyby możliwe bez zaangażowania osób słyszących: duchownych, nauczycieli, polityków, trenerów i działaczy sportowych. Kronika… upamiętnia nazwiska ponad 3000 osób związanych z polskim sportem niesłyszących. Wartość historyczną Kroniki… wzbogaca ponad 400 archiwalnych fotografii. W tytule Kronika 100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce autor odwołuje się do nazewnictwa dotyczącego osób obarczonych problemem ze słuchem, które było powszechnie wykorzystywane w publikacjach w omawianym okresie.   Adam Michał Szulc (ur. 1972 w Bydgoszczy, Polska) jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku technika komputerowa (1999) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku fizyka (2008). Zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (od 1996). Stopień doktora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2019). Autor licznych publikacji i monografii naukowych dotyczących sportu i aktywności fizycznej osób niesłyszących. Kierownik licznych grantów naukowych dotyczących sportu i aktywności fizycznej, m.in. International Visegrad Fund, Small Grant (2014), „Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla...
World Deaf Basketball Championships 2015 and 2019  and FIBA World Cup 2019 Comparative analysis of individual statistics

World Deaf Basketball Championships 2015 and 2019 and FIBA World Cup 2019 Comparative analysis of individual statistics

The monograph briefly presents the history of the activities of organizations associating deaf athletes in the world, Europe and Poland, as well as the chronology of the development of international basketball sports events. Due to the nature of the monograph and its potential recipients, the author presented in detail the situational variables describing various aspects of the basketball game using basic statistical analyses. The presented statistics allowed to organize the individual achievements of the participants of the 4th World Deaf Men’s Basketball Championships, which were played in 2015 in Taoyuan (Chinese Taipei) and the 5th Deaf World Championships in men’s basketball, which took place in 2019 in Lublin (Poland). For each tournament, match statistics were divided into two groups. The first group concerned the statistics of the matches of the winning teams, and the second – the statistics of the losing teams. Additionally, the 2019 Basketball World Cup (of hearing) was analyzed. In total, the analysis presents a comparison of 21 performance indicators during three events of the world championship rank. As already mentioned, each competition was analyzed in terms of the won and lost matches to show what factors resulting from the game determine sports success in both deaf and hearing basketball players. The monograph also presents the rankings of the Deaf International Basketball Federation (DIBF) in 2009, 2013 and 2019 and the changes taking place in these...
Morphological and motor characteristics of male and female Polish deaf national team football players

Morphological and motor characteristics of male and female Polish deaf national team football players

Monografia stanowi próbę wypełnienia luki w wiedzy na temat niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych. W monografii autor przedstawił zarys rozwoju sportu osób niesłyszących, w tym piłki nożnej  niesłyszących. Autor zajął się ilościowym określeniem poziomu wybranych morfologicznych, siłowych i szybkościowych efektów motorycznych, za pomocą których można scharakteryzować grupę niesłyszących reprezentantek i reprezentantów Polski w piłce nożnej zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niesłyszących. W celu określenia wpływu treningu sportowego na poziom wybranych zdolności motorycznych uzyskanych przez niesłyszące reprezentantki i reprezentantów Polski, wyniki dla obu grup porównano z wynikami grup referencyjnych: słyszącymi piłkarkami i piłkarzami nożnymi z klubów piłkarskich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego n 2 w Bydgoszczy. W monografii uzyskano odpowiedź na pytanie: jak przedstawiają się charakterystyki morfologiczne, siłowe i szybkościowe niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych kadr narodowych PZSN na tle osób słyszących grających w piłkę nożną i osób niesłyszących nietrenujących?   So far, there have been no attempts in Poland to determine the body build and body composition of physically active deaf people who regularly train in sports clubs. The level of their basic motor skills, i.e. strength and speed, has not been determined, either. The reasons for undertaking research in this area were the existing state of knowledge regarding deaf athletes, as well as the significance of this issue in the sports selection process at the level of the Polish national team and in the assessment of the players’ motor preparedness for sports competition. (…) Generally, the existing minor differences between hearing and deaf girls and between hearing and deaf boys are often due to social and environmental factors and movement habits. Deaf boys presented only...