Autobiograficzne świadectwa lektury

Autobiograficzne świadectwa lektury

Autorka w prezentowanej rozprawie odnosi się do interesującego zjawiska w literaturze polskiej, którego rozwój przypada na II połowę XX wieku i pierwszą dekadę XXI wieku; chodzi o literaturę autobiograficzną lub „biograficznie nacechowaną”. Spośród wielu polskich autobiografii duchowych powstałych w tym okresie wybrane zostały trzy : obydwa tomy „Notatnika” Anny Kamieńskiej, „Szkice do oceanu” Zbigniewa Jankowskiego i „Pożądanie Wzgórz Wiekuistych” Zbigniewa Żakiewicza. Przedmiotem analiz jest ustalenie indywidualnego stylu czytania i bliższe poznanie samych czytających. Publikacja wpisuje się w nurt badań nad współczesną literaturą...
Spotkania. Szkice o człowieku i świecie jego doznań w polskiej literaturze współczesnej

Spotkania. Szkice o człowieku i świecie jego doznań w polskiej literaturze współczesnej

Książka jest poznawczo bardzo interesująca dla literaturoznawców. Podejmowane są w niej problemy dotąd nieopisane, bowiem autorki wybrały do zbioru tematy wypływające z nieco odmiennych preferencji lekturowych i analitycznych, różniących się warsztatem badawczym. Publikacja adresowana jest do badaczy literatury, studentów filologii polskiej oraz miłośników...