Prace Katedry Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie. Kultura, Edukacja, Rodzina, Gender Studies, Antyk – Polska, t. 2

Prace Katedry Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie. Kultura, Edukacja, Rodzina, Gender Studies, Antyk – Polska, t. 2

Książka składa się z wielu ciekawych historycznie artykułów dotyczących głównie rodziny antycznej. W prezentowanym drugim tomie przedstawiono m. in. życie rodzinne i edukację z okresu Cesarstwa Rzymskiego oraz igrzyska olimpijskie jako przykład lokalnego kultu. W dziale Recenzje zaciekawić może zrecenzowana przez J. Jundziłła pozycja pt: Sport i widowiska w świecie antycznym, Dariusza...