Poznanie i działanie. Idea poznania ucieleśnionego z perspektywy koncepcji pętli korowo-podkorowych

Poznanie i działanie. Idea poznania ucieleśnionego z perspektywy koncepcji pętli korowo-podkorowych

(…) jest to praca o charakterze interdyscyplinarnym, w której tytułowy problem ujmowany jest z perspektywy współczesnej neurofilozofii, kognitywistyki, teorii ewolucji i neurobiologii. Te różne punkty widzenia i odmienne naukowe języki (…) nie popadają ze sobą w konflikt, ale wzajemnie się uzupełniają i dopełniają. Dzięki temu czytelnik uzyskuje miarodajny wgląd w aktualny stan interdyscyplinarnych badań nad problemem na styku takich dyscyplin jak filozofia, psychologia i badania nad mózgiem. (…) książka Filipa Stawskiego łączy w sobie elementy przeglądu współczesnych badań i światowej literatury na temat ucieleśnionych źródeł poznania, z silnie zaakcentowanym wątkiem teoretyczno-koncepcyjnym, w ramach którego autor proponuje oryginalną argumentację na rzecz konkretnego modelu teoretycznego. Z recenzji dra hab. Piotra Przybysza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w...