Sytuacja komunikacyjna i jej parametry

Sytuacja komunikacyjna i jej parametry

W tomie zawarte są artykuły wybitnych badaczy zajmujących się tematyką w ramach nauki o komunikowaniu. Artykuły reprezentują różne podejścia badawcze do sytuacji komunikacyjnej i koncentrują się wokół kilku jej obszarów. Publikacja kierowana do językoznawców i studentów filologii...