Problem jedności

Problem jedności

Głównym celem rozprawy jest filozoficzna analiza jedności, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy sposobami definiowania jedności (jak też pojęć synonimicznych) a historią tegoż pojęcia w naukach filozoficznych. Jest to również próba zrozumienia tego, na ile koncepcje jedności są obiektywne (na przykład czy definicje jedności determinują określony sposób filozofowania?), a na ile zależne od języka. Rozprawa stara się też odpowiedzieć na pytania: czym właściwie jest jedność, jakie są kryteria i warunki jedności, co jest jednością, a co jej pozorem? Dochodzimy w ten sposób do problemów: czy jedność jest konieczna, czy przypadłościowa, czy jedność wyklucza strukturę, czy jest relacją, czy wreszcie jest obustronnie domknięta (atom – prostota vs. wszechświat – pełnia)? Celem pobocznym jest pogłębiona i  obiektywna krytyka wiedzy z zakresu dialektyki atomizmu i absolutyzmu, materializmu i spirytualizmu, metafizyki i fizyki, monizmu i dualizmu, w perspektywie sposobu definiowania jedności, ale też z punktu widzenia epistemologii...
Pisma różne  Filozofia natury – metafizyka – alchemia

Pisma różne
Filozofia natury – metafizyka – alchemia

Autorskie tłumaczenie wyboru dzieł Isaaca Newtona, przede wszystkim dzieła przetłumaczonego na język polski po raz pierwszy zaledwie 300 lat temu – Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ale też wielu innych. W tomie czytelnik znajdzie pisma Newtona z zakresu filozofii natury, optyki, nauki o cieple, metafizyki i alchemii oraz liczne...