Argument z ukrytości

Argument z ukrytości

John L. Schellenberg – kanadyjski filozof; wykładowca Mount Saint Vincent University oraz Faculty of Graduate Studies w Dalhousie University w kanadyjskim Halifax (Nova Scotia). Doktorat z filozofii zdobył w Oxfordzie pod kierunkiem Richarda Swinburne’a i Terence Penelhuma. Sławę w kręgach analitycznych filozofów religii przyniosła mu książka Divine Hiddenness and Human Reason, Ithaca: Cornell University Press, 1993. Prezentowana czytelnikowi polskiemu książka Argument z ukrytości jest popularną wersją poprzedniej pracy, opublikowaną w 2014 roku. Oprócz tego Schellenberg napisał trylogię z filozofii religii: Prolegomena to a Philosophy of Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2005; The Wisdom to Doubt. A Justification to Religious Skepticism, Ithaca and London: Cornell University Press, 2007; The Will to Imagine. A Justification to Skeptical Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2009. Inną chętnie czytaną książką, prezentującą przyszłe perspektywy religii ultymistycznej, jest The Evolutionary Religion, Oxford University Press, 2013. Rozwijany przez niego argument z ukrytości Boga na rzecz ateizmu doczekał się szerokiej debaty w środowisku filozoficznym, której owocem jest m.in. książka: Divine Hiddenness: New Essays, eds. Daniel Howard-Snyder and Paul Moser, Cambridge: Cambridge University Press, 2002 Pomimo wszystkich kontrowersji, które może wywołać lektura niniejszej książki, jest ona bez wątpienia przykładem rzetelnej roboty filozoficznej. Schellenberg pokazuje, na czym polega w praktyce praca analitycznego filozofa religii. Jego wywody są uporządkowane metodycznie i zdyscyplinowane intelektualnie. Można je zatem potraktować jako przykład ćwiczenia intelektualnego z filozofii religii. Przy takim podejściu możemy najwięcej skorzystać z tej książki. Nasze myślenie mogą inspirować bowiem poglądy nie do końca prawdziwe, o ile nie są przedstawione w sposób chaotyczny, mętny i nieprecyzyjny. Toteż nawet jeśli nie zgodzimy się z konkluzjami Schellenberga, to dzięki ścisłości wywodów...