Ułudy umysłu?  Idolatria gimnazjalistów. Kontekst. Zakres. Poziom

Ułudy umysłu?
Idolatria gimnazjalistów.
Kontekst. Zakres. Poziom

Problematyce idoli, idolatrii i idolizowania, jako kategoriom pedagogicznym, ale przede wszystkim jako znaczącym zjawiskom społecznym nie poświęcono dotychczas zbyt wiele miejsca we współczesnym dyskursie pedagogicznym. Wagę tej problematyki a zarazem niedostatki w zakresie zarówno opisu, analizy, jaki i eksploracji empirycznej tej stosunkowo ważnej kategorii dostrzegły autorki książki. Publikacja jest wynikiem z jednej strony analiz teoretycznych zjawiska i jego kontekstu socjalizacyjno-tożsamościowego, z drugiej zaś efektem empirycznego rozpoznania zakresu idolatrii oraz poziomu idolizowania przez młodzież wybieranych idoli. Analiza empiryczna dotyczy młodzieży gimnazjalnej. Kategoria idol, mająca swoją genezę w religioznawstwie, w wielu kulturach rzadko jest dziś kojarzona ze swym pierwotnym znaczeniem. Idol najczęściej rozumiany jest współcześnie jako osoba popularna, najczęściej znana z mediów, która podziwiana jest przez rzesze wielbicieli. Wraz z nowym definiowaniem słowa idol, nowe znaczenie zyskała także kategoria idolatria, która pierwotnie oznaczała oddawanie czci boskiej przedmiotom, wyobrażającym bóstwa (idoli). W związku z tą zmianą znaczeniową, idolatria współcześnie oznacza zjawisko społeczne polegające na „adorowaniu” idola, wynikające z fascynacji jego osobą. Idolatria rozumiana jako kult idola sprowadza się do rozmaitych czynności i zachowań, takich jak: zbieranie informacji o idolu, plakatów z jego wizerunkiem, upodabnianie się do niego wyglądem zewnętrznym, snucie wyobrażeń związanych z idolem i wiele innych. Kategoria idolizowanie oznacza właśnie te czynności i zachowania, które jednocześnie stanowią wskaźniki zjawiska...