Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts Eine deutsch-polnische kontrastive Studie

Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts Eine deutsch-polnische kontrastive Studie

Publikacja przedstawia stan badań nad językiem prawa w Niemczech i w Polsce, jak również teoretyczne podstawy i wybrane problemy związane z badaniami nad językami specjalistycznymi. Przedstawione wyniki przeprowadzonego badania semantycznego mogą być wykorzystane w nauczaniu języków obcych, w szczególności w ramach zajęć z nauki języków specjalistycznych i...