Studium plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej oraz metod sterylizacji materiałów biodegradowalnych

Studium plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej oraz metod sterylizacji materiałów biodegradowalnych

Problemy zaprezentowane w pracy są aktualne, ważne i perspektywiczne. W pracy można znaleźć ważne wskazówki o sposobach prowadzenia trudnych wieloaspektowych prac eksperymentalnych, gdzie Autorka wykazała się dużą pomysłowością, a nawet sprytem. Studium może być dobrym przewodnikiem dla kadry technicznej zakładów produkujących folie opakowaniowe, opakowania do żywności, sprzęt medyczny, nośniki leków (…) implanty. Praca powinna być pożyteczną lekturą dla studentów ostatnich lat wielu kierunków studiów i młodych pracowników naukowo-badawczych. Dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. nadzw....
Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Książka pełni funkcję podręcznika akademickiego, który umożliwia poznanie niektórych fragmentów nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, a także sposobów badań i wytwarzania wybranych właściwości materiałów inżynierskich. Monografia jest adresowana do pracowników naukowych i studentów kierunków: inżynieria materiałowa, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa i...