Interregionalizm w międzynarodowych stosunkach politycznych

Interregionalizm w międzynarodowych stosunkach politycznych

Rozprawa jest cennym źródłem wiedzy o problemach regionalizmu i interregionalizmu, ich istocie, znaczeniu i roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wartość naukową monografii podnosi uwzględnienie aspektu historycznego, współczesnego stanu badań i wskazanie perspektyw...