Art or Commodity? Studies on high and popular culture

Art or Commodity? Studies on high and popular culture

Sztuka czy towar? Szkice o kulturze wysokiej i popularnej Publikacja jest próbą zbadania tego, w jaki sposób łączą się dwa niegdyś sprzeczne zjawiska – kultura wysoka i popularna. Prezentowane artykuły poruszają szerokie spektrum tematów: od amatorskiej twórczości publikowanej w Internecie, poprzez teksty piosenek, aż po klasykę literatury omawianą w szkołach i na...
Into the Past. Studies in Literature and Culture

Into the Past. Studies in Literature and Culture

The point of departure of the present volumine is a combination of two ideas – that of a polyphonic practice of history, allowing the use of many diffrent stories and tones (which do  not have to be uniform in order to constitute the body of contemporary thought about the past), and that of a strong connection between methodology of history and literature, ultimately allowing the two disciplines to share both the basic field of interest and the solutins to certain...