Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz

Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz

Dzięki rozwojowi mediów – o których dziś mówimy „nowe media” – genealogia, wspierana przez genetykę (coraz łatwiej dostępną w tzw. erze cyfrowej), stała się w czasach współczesnych modna. Umożliwiła bowiem badanie rodów w sposób o wiele łatwiejszy i szybszy, niż było to możliwe wcześniej (…). Nowe media – w tym Internet jako główne narzędzie badawcze – pozwalają jednak nie tylko odkrywać geny i przodków, ale także umożliwiają weryfikację pewnych informacji, które dotarły do dzisiejszych pokoleń poprzez tradycyjne źródła, począwszy od dawnych ksiąg (w tym szlacheckich herbarzy), a skończywszy na przekazywanych z pokolenia na pokolenie rodzinnych opowieściach o przodkach, które czasami osiągają wręcz mityczny charakter (…). Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ukazanie Internetu jako przestrzeni źródłowej do badań genealogicznych (z uwzględnieniem możliwości technologicznych do badań genetycznych z tym związanych) oraz zaprezentowanie wyników badań dotyczących wybranego rodu w przejrzysty, czyli chronologiczny sposób. Struktura książki odzwierciedla zatem chronologię rodowych dziejów (…). Fragmenty ze Wstępu Radosław Sajna-Kunowsky – medioznawca i hispanista, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim (2005) oraz habilitację na Uniwersytecie Wrocławskim (2017). Jest autorem sześciu monografii i ponad 70 artykułów naukowych (w językach polskim, angielskim i hiszpańskim) na temat systemów medialnych, Internetu, komunikowania politycznego, globalnego itp. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, był ekspertem Komisji Europejskiej, a w roku 2021 został członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii...
Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne

Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne

Książka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień, które teoretycy mediów, komunikacji społecznej i dziennikarstwa w dużej mierze dopiero badają, czyli wyzwań etycznych współczesnych form komunikowania, których wciąż – wraz z rozwojem komunikacyjnym – przybywa. Zdecydowanie publikacja ta nie jest zbiorem treści już bardzo dobrze znanych, czy książką napisaną o tym, o czym już wiadomo od wielu lat, ale jest propozycją nowego spojrzenia na nowe aspekty etyczno-prawne funkcjonowania mediów. Z recenzji prof. UKSW dr hab. Małgorzaty...
Future of media, changing journalism and new communication

Future of media, changing journalism and new communication

In May 2019, an international scientific conference entitled “The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication” took place at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland) on the occasion of the 50th anniversary of the university and the 500th anniversary of Leonardo da Vinci’s heritage. This Renaissance genius was born at a time when Gutenberg launched his printing machine, and today at the National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci in Milan you can see, among others, various media and communication inventions from different epochs. (…) Indeed, the most innovative minds in human history have determined the development of civilization, including innovations in the field of media and communication that have an indisputable impact on the modern world. Leonardo da Vinci was to be an inspiration for conference participants who came from various countries and continents to discuss about the future of media, journalism and communication. (…) However, this book is not a collection of conference papers, but a monograph consisting of 14 chapters, and written by researchers (conference participants) representing the Institute of Communication and Media of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz and other universities from Central and Eastern Europe (…). (from...
Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej

Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej

Związki sportu z mediami i polityką są wieloaspektowe i dość skomplikowane, a badania nad nimi mogą być prowadzone z różnych perspektyw. Niniejsza książka nie ma jednak na celu przedstawienia różnorodności podejść do omawianej problematyki, lecz skupia się na wybranych aspektach relacji mediów, polityki i sportu, ukazanych na tle historii politycznej i rozwoju mediów. Główną oś opisu stanowią nowożytne igrzyska olimpijskie, choć podejmowane są także wątki związane z popularnymi dyscyplinami sportowymi – przede wszystkim z piłką nożną, ale również innymi, które posłużyć mogły do zobrazowania analizowanej problematyki. Analiza relacji mediów, polityki i sportu na tle historii politycznej świata oraz rozwoju mediów pozwala wyodrębnić trzy epoki, w których sport stał się integralnym elementem opisywanych relacji, specyficznych dla danego czasu. Oznacza to, iż tło polityczne oraz stan rozwoju mediów w konkretnej epoce miały niepodważalny wpływ na świat...
Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego

Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego

Media w Hispanoameryce – mimo specyficznych kontekstów politycznych, kulturowych, społeczno-ekonomicznych itd. – nie funkcjonują w oderwaniu od oczywistych dzisiaj uwarunkowań globalnych. Choć często region ten postrzegany jest jako postkolonialny obszar biednego Południa, to działają w nim też mechanizmy charakterystyczne dla bogatej Północy. Widoczne jest to w strukturze systemów medialnych, zdominowanych przez wolnorynkowe relacje, skutkujące koncentracją kapitału i powstawaniem koncernów medialnych, dominacją komercyjnego sektora nadawczego, wymogami profesjonalizacji dziennikarskiej. Z drugiej jednak strony, postkolonialny kompleks, jakże wyraźny w „psychice” Hispanoameryki, zmusza do ciągłego poszukiwania własnej autonomii w dziedzinie komunikowania społecznego i kształtowania świata mediów, w tym także w wyzwaniach dla zawodu...