Tomasz Szmidt. Utwory wybrane

Tomasz Szmidt. Utwory wybrane

Podstawą do wydania niniejszego zbioru jest nie tylko zarchiwizowanie kompozycji ale też rozpowszechnianie nowatorskiej techniki gitarowej oraz ciekawych współbrzmień, które są autorstwem kompozytora. Bogata twórczość Tomasza Szmidta pozwoliła mi na wybranie tylko tych utworów, które najpełniej oddają styl kompozytorski autora. Moja praca polegała na adaptacji rękopisu i doprecyzowaniu aspektów wykonawczych. Wprowadziłem własne oznaczenia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne. Podałem również proponowaną aplikaturę. Wszystkie wprowadzone oznaczenia uzyskały akceptację kompozytora. Mam nadzieję, iż zbiór kompozycji Tomasza Szmidta w moim opracowaniu, który skierowany jest do szerokiego grona gitarzystów klasycznych, zyska aprobatę, a nazwisko kompozytora na stałe wpisze się w kanon literatury gitarowej. od autora TOMASZ SZMIDT – kompozytor, gitarzysta, pedagog. Urodził się w Poznaniu 23 czerwca 1975 roku. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Laureat ogólnopolskich konkursów gitarowych. Kompozytor utworów na gitarę solo oraz utworów kameralnych. Propagator techniki gry na gitarze polegającej na wydobywaniu dźwięku poprzez obu- stronne uderzenia paznokciem kciuka prawej ręki w strunę lub struny na wzór techniki gry kostką, którą wykorzystuje w swoich utworach. ADAM SKRĘTNY – gitarzysta, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Gitary Klasycznej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej. Ukończył studia podyplomowe o specjalności tyflopedagogika. Asystent na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel akademicki na UKW oraz nauczyciel gitary w Publicznej Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Górsku. Założyciel i nauczyciel klasy gitary w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Luisa Braille’a w Bydgoszczy. Gitarzysta solowy jak i współpracujący z wieloma zespołami i orkiestrami o różnej stylistyce m.in. Orkiestrą Symfoników Bydgoskich oraz Orkiestrą Zbigniewa Górnego....