The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)

The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)

From the authors In Poland the role of beavers in the Holocene evolution of valleys was recognised relatively late. In 2016 a book written by M. Rurek, Z. Śnieszko and M. Makohonienko titled Contemporary and fossil beaver ponds in small river valley on the area of Bory (North European Plain) was published by the Publishing House of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. It cited a relationship between the course of the Holocene evolution of small river valleys and beaver colonization. After the book was published, the team, composed of M. Rurek, Z. Śnieszko and M. Hojan, continued field work and desk studies. Since the 2016 edition contains only a brief summary and titles of figures in English, it was not suitable for readers who were not speakers of Polish. The present English language version also contains certain results of studies carried out by M. Rurek and Z. Śnieszko published in the above-mentioned Polish book as well as materials obtained as a result of continuing their studies with the participation of M. Hojan. We believe that the data collected so far allows us to present a new model of the evolution of small river valleys that in the Holocene period were inhabited by beavers in the last Pleistocene deglaciation zone in the North European Plain. The evolution of many valleys was determined by the presence of beavers and the effect of Holocene climate changes was relegated to a secondary position. In Poland beavers appeared in the late Pleistocene. In the Middle Ages they were subject to special protection in connection with their valuable fur and meat and the castoreum,...
Współczesne i kopalne stawy bobrowe w małych dolinach rzecznych na obszarze Borów Tucholskich

Współczesne i kopalne stawy bobrowe w małych dolinach rzecznych na obszarze Borów Tucholskich

W  publikacji  autorzy przedstawią część zebranych dotąd materiałów, prezentowanych na konferencji Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy (28-29 października 2015). Konferencję organizowały Instytut Geografii UKW w Bydgoszczy i Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN w Toruniu. Spotkanie miało na celu zintegrować społeczność badaczy skupionych wokół problematyki oddziaływania bobrów w przeszłości pracujących na różnych obszarach Polski oraz wymianę materiałów, wyników badań i doświadczeń. Obejmowało sesje terenową i prezentację...