Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna  w przekładach na język polski  i angielski

Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna w przekładach na język polski
i angielski

„[…] monografia […] jest rzetelnie wykonaną pracą deskrypcyjną, zawierającą samodzielnie zebrany, zestawiony i opisany […] przed tym niezbadany korpus materiałowy, stanowi bardzo pożyteczny materiał dydaktyczny […]. Poświęcona jest naraz trzem dotychczas mało zbadanym problemom kwalifikacji, opisu oraz tłumaczenia okazjonalizmów w utworach literackich wybitnego rosyjskiego pisarza XX wieku Wasilija Szukszyna.” Z recenzji dra hab. Olega Leszczaka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filip Tołkaczewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; absolwent lingwistyki stosowanej język angielski z językiem rosyjskim na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Zainteresowania badawcze: twórczość Wasilija Szukszyna, teoria i praktyka przekładu literackiego, językoznawstwo kontrastywne. W jego dorobku znajdują się artykuły poświęcone przekładowi okazjonalizmów Szukszyna na język polski i...