Polskie Forum Psychologiczne tom 17 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 17 numer 2

Zamieszczone artykuły w bieżącym numerze dotyczą m. in. takich tematów, jak: Realizacja zadań rozwojowych przez młodzież z rodzin z leczącym się i pijącym ojcem alkoholikiem oraz Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w sytuacji rozwodowej. W Dziale specjalnym przedstawiono: Problematykę rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi oraz Jakość życia w pracy i w...
Polskie Forum Psychologiczne tom 17 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 17 numer 1

W artykułach numeru czasopisma znajdujemy tematy dotyczące między innymi: realizacji zadań rozwojowych młodzieży z rodzin z leczącym się alkoholikiem; perspektyw na przyszłość osób niepełnosprawne w okresie adolescencji czy funkcjonowania kobiet i mężczyzn w sytuacji rozwodowej. W dziale specjalnym poruszana jest problematyka rodzin z niepełnosprawnymi...
Polskie Forum Psychologiczne  tom 16 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 16 numer 2

Najnowszy numer czasopisma porusza problematykę psychologii dojrzewania, w tym takie kwestie, jak planowanie przyszłości przez nastolatków czy też ich strategie radzenia sobie ze stresem. Tom zawiera również recenzję poradnika „Przewlekle chory w domu” oraz sprawozdanie z międzynarodowej konferencji dotyczącej psychologii europejskiej w okresie...
Polskie Forum Psychologiczne  tom 16 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 16 numer 1

Kolejny numer czasopisma naukowego zawiera sześć artykułów m.in. na temat rozumowania postformalnego u studentów i form radzenia sobie ze stresem. W kolejnym dziale zamieszczono trzy interesujące recenzje, m.in. książki, pt: Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń, Katarzyny...