Zearalenon i jego metabolity w surowicy krwi, moczu i tkance gruczołu krokowego u mężczyzn z prawidłowym, rozrostowym i nowotworowo zmienionym gruczołem krokowym

Zearalenon i jego metabolity w surowicy krwi, moczu i tkance gruczołu krokowego u mężczyzn z prawidłowym, rozrostowym i nowotworowo zmienionym gruczołem krokowym

Książka zawiera badania dotyczące zawartości zearalenonu i jego metabolitów, które są toksynami środowiskowymi o działaniu estrogenowym w osoczu, moczu i tkance gruczołu krokowego. Autorka przedstawiła ciekawe zależności między obecnością tych toksyn w wymienionych płynach ustrojowych i prostacie a ich potencjalnym wpływem na rozwój chorób hormonozależnego narządu jakim jest...
Tendencje dynamiczne halofitów Kujaw

Tendencje dynamiczne halofitów Kujaw

Książka przedstawia m.in. uwarunkowania środowiskowe Kujaw, florę i roślinność słonolubną oraz zmienność struktury roślinności słonolubnej. Praca stanowi przewodnik wskazując cenne przyrodniczo miejsca po interesujących w regionie kujawsko-pomorskim „zasolonych” ostojach rzadkich gatunków flory i fauny. Skierowana jest głównie do studentów kierunków biologia i ochrona środowiska oraz osób związanych z problematyką ochrony...